Lukáš

O mne

Lukáš je fyzioterapeut, ktorý svoje vysokoškolské vzdelanie nadobudol v Bratislave na SZU a následne v Piešťanoch na UCM. Svoju prax získal na súkromných rehabilitačných klinikách a školeniach, ktoré absolvoval. Jeho zvedavosť a vôľa učiť sa, ho zaviedla na prax do zahraničia na Cyprus. "Neexistuje jediná dokonalá metóda a neexistuje jediný dokonalý názor vo fyzioterapii. Podstatné sú výsledky.": z vlastných slov Lukáša. Efektivitu fyzioterapie sa snaží maximalizovať vhodnými diagnostickými postupmi a správnou voľbou adekvátnej terapeutickej techniky. Zaujímavosťou jeho metodického repertoáru je Mulligan concept - princíp manuálnej terapie, ktorý pochádza z Nového Zélandu. Okrem toho využíva mnohé ďalšie metódy, ktoré pre pacienta volí na mieru. Venuje sa predovšetkým ortopedickej fyzioterapii a svalovo-kostrovým stavom  s prímesou periférnej neurológie. Okrem materinského jazyka ovláda anglický jazyk, a vie sa dohovoriť aj nemecky. Svoju prácu robí s radosťou a vôľou klientovi pomôcť čo najviac.

Všeobecné obchodné podmienky | Reklamačné podmienky | Zásady ochrany osobných údajov
© FITNEST, s.r.o.